कुक र ग्राफिक डेजाइनरको आवश्यकता

कान्तिपुर प्राभेट लिमिटेड, जापानद्वारा सन्चालित (क) नेपाली रेष्टुरेन्ट, हिमालयन नेपारु स्योकुदोउको लागी १ जना अनुभवी कुक तथा (ख)...